Deltagelse

Det er ikke muligt at tilmelde sig til forskningsprojektet mere, da vi har rekrutteret de deltagere, der er brug for.

Hvornår starter projektet

I april 2009 blev 40 tilfældigt udvalgte gravide inviteret til at deltage i et testprojekt.

Fra slutningen af juni 2009 vil alle førstegangsfødende, der opfylder kriterierne for deltagelse, få mulighed for at være med. Alle potentielle deltagere vil automatisk få tilsendt informationsmateriale.

Hvor mange kan deltage i projektet

Det er planlagt at tilbyde 1210 kvinder deltagelse i projektet. I maj 2011 var alle deltagere rekrutteret. Projektet har således lukket ned for nye tilmeldinger.

Hvem kan deltage?

Baby

Du skal være:

  • Førstegangsfødende
  • Fyldt 18 år
  • Når du indgår i projektet skal planen være, at du skal føde normalt
  • Ikke have en medicinsk eller psykisk sygdom (kvinder med graviditetsbetinget sukkersyge kan godt deltage)
  • Tale og forstå dansk
  • Være indskrevet til fødsel på Århus Universitetshospital Skejby

 

Hvad indebærer det at deltage?

Deltagerne vil ved lodtrækning inddeles i 3 grupper. Alle grupper vil have fuld adgang til det, der vanligvis tilbydes i forbindelse med graviditet og fødsel. Alle vil frit kunne deltage i andre fødselsforberedende aktiviteter, som udbydes i privat regi.

Gruppe 1 vil modtage 3 undervisningsgange i selvhypnose samt Cd’er til hjemmebrug og fødsel.

Gruppe 2 vil modtage 3 undervisningsgange i afspænding og opmærksomhedstræning samt Cd’er til hjemmebrug og fødsel.

Den sidste gruppe vil ikke modtage yderligere tilbud ud over det, der vanligt tilbydes gravide. I dag får alle gravide bla. tilbud om jordemoderkonsultationer, scanninger samt rundvisning på fødegangen. Ved jordemoderbesøgene er det muligt at få information om de gængse tilbud.

Baby

Vi vil bede alle deltagere om at udfylde et spørgeskema ved tilmelding samt 6 uger og 6 mdr. efter fødslen.

Desuden vil vi bede nogle af deltagerne om spytprøver for at måle indholdet af stresshormon under graviditeten, ved fødslen og 6 uger efter fødslen.

Ved at deltage i projektet vil du bidrage med ny vigtig viden, som alle gravide og fødende vil kunne få gavn af. Som tak for din deltagelse vil du løbende være med i konkurrencer om flotte præmier, hver gang du indsender et spørgeskema.