Godkendelser

Projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite i Region Midtjylland samt Datatilsynet, som er den offentlige instans, der sørger for at reglerne i persondataloven overholdes.

 

Støtte til projektet

Projektet er finansieret via eksterne midler, men har i opstartsfasen været støttet fra Århus Universitetshospital, Skejby med lønmidler til projektlederen.

På nuværende tidspunkt er projektet blevet støttet af:

  • Aase og Ejnar Danielsens fond
  • Jordemoderforeningen
  • Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
  • VIFAB
  • Kong Christian X's fond

mor og baby