Baggrund

Hvert år fødes der omkring 64.000 børn i Danmark. At føde er naturligt forbundet med smerte - en smerte, der dog hos nogle kvinder kan have uheldige følgevirkninger såsom angst og utryghed omkring fødslen, fødselsdepression, kejsersnit på moderens ønske og fravalg af børn. Da de nuværende medicinske smertelindringsmuligheder er begrænsede og forbundet med bivirkninger, er det af stor betydning at forske i nye effektive metoder, der kan hjælpe den fødende kvinde. Studier fra udlandet tyder på, at en mental træningsmetode, som kaldes selvhypnose, kan være med til at skabe mindre frygt og angst i forbindelse med fødslen, flere spontane fødsler, kortere fødsler, mindre medicinsk smertelindring og færre indgreb samt en bedre tilstand hos barnet ved fødslen og færre fødselsdepressioner. Desværre er studierne ikke udført på en sådan måde, at man kan føle sig helt sikker på den formodede effekt. Derfor eksisterer der et stort behov for et større og godt metodemæssigt studie for at afklare, om selvhypnose har så mange fordele, at det bør tilbydes gravide.

stor mave

Hvad undersøger vi?

Vi undersøger effekten af selvhypnose som smertelindring under fødslen og sammenligner det med effekten af afspænding og opmærksomhedstræning. Vi sammenligner det også med den gængse kliniske praksis.

Vi måler blandt andet effekten på

  • Brugen af rygmarvsbedøvelse under fødslen
  • Fødslens længde
  • Indgreb under fødslen, herunder kejsersnit
  • Stresshormon
  • Infektion
  • Fødselsoplevelse
  • Fødselsdepression
  • Amning
  • Barnets tilstand og trivsel

Mental træning - hvad er det?

Mental træning er i dag udbredt og anerkendt indenfor mange områder. F.eks. vil næsten alle seriøse sportsfolk bruge det som en del af træningen for at optimere deres fysiske præstationer. Begrebet mental træning dækker over mange ting. Grundlæggende kan man sige, at det handler om at udnytte den interaktion, der er mellem krop og psyke. Man træner altså kroppen og dens reaktioner via psyken. Forskning har vist, at tanker og følelser kan påvirke kroppens indre processer.

Hypnose og selvhypnose som smertelindring

stor mave

Hypnose er en slags mental træning, der længe har været brugt som smertelindring. Ved hypnose bringes man i en stærk indre fokuseret bevidsthedstilstand. Tilstanden kan sammenlignes med at dagdrømme, falde i staver, tænksomhed, fordybelse og lignende.

Selvhypnose adskiller sig fra hypnose ved, at man selv bringer sig ind i den fokuserede bevidsthedstilstand. Hypnose derimod er en proces, hvor en professionel terapeut guider en ind i tilstanden. Når du bruger selvhypnose under fødslen, vil du ikke sove. Du vil være vågen, men fuldstændig afslappet og stadig have kontrol. Du vil hele tiden være opmærksom på din krops signaler og samarbejde med den.

Afspænding- og opmærksomhedstræning

Afspænding- og opmærksomhedstræning kan også betegnes som mentaltræning, fordi man gennem psyken arbejder på at opnå kontrol med kroppen. Afspænding har været anbefalet som en del af forberedelsen til fødslen i mange år. Når afspænding praktiseres responderer kroppen blandt andet med en mere hensigtsmæssig puls, blodtryk og respiration samt muskelspænding. Videnskabelige undersøgelser tyder på, at afspænding blandt andet kan have en gunstig effekt i behandlingen af stress og depressionstilstande og endvidere nedsætte indgreb under fødslen.