Projektgruppe

Daglig leder og phd.studerende

Anette Werner
jordemoder, cand. scient. san.
Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y
Skejby Sygehus

Herudover er følgende tilknyttet

Professor Niels Ulbjerg
MD
Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y
Skejby Sygehus
Professor Bobby Zachariae
cand. Psyk, MD
Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus
Psykologisk Institut, Århus Universitet
Lektor Ellen Aagaard Nøhr
jordemoder, cand. scient. san., phd.
Institut for Folkesundhed afdeling for Epidemiologi
Århus Universitet
Seniorforsker Åse Marie Hansen
cand. pharm., phd.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Dr. Gunnar Rosen
cand. psyk.,Vice President, European Hypnosis Society
Smerteklinikken
Oslo Universitetshospital
Poul Lundgaard Bak
MD, chef
Videncenter for Børnesundhed
Børn og Unge, Århus Kommune
Baby